Välkommen till Ambulans2019PreHospen!
Ambulanssjukvårdens roll i morgondagens akutsjukvård
2-3 april 2019, Scandic Infra City


 


Inför 2019:s års kongress presenterar Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) stolt vårt samarbete med PreHospen, Högskolan i Borås. PreHospen bedriver sedan många år pre­hospital forskning och genom detta samarbete mellan RAS och PreHospen kommer du som besökare att få ta del av den absolut senaste nationella och internationella forskningen inom prehospital akutsjukvård. Det blir internationella keynote speakers, muntliga presentationer och posterpresentationer av forskare och doktorander. Utöver detta kommer kongresshallens 3000 kvm att erbjuda debatter och workshops, presentation av produkter och innovationer, Ambulans-SM och mycket mera.

Härmed hälsar RAS och PreHospen dig som är verksam inom ambulanssjukvård, larmcentral samt akutsjukvård inom landsting/region, primärvård och kommun varmt välkommen till Scandic Infra City och Ambulans2019PreHospen den 2-3 april 2019.