Välkommen till Ambulans2019PreHospen!
Ambulanssjukvårdens roll i morgondagens akutsjukvård
2-3 april 2019, Scandic Infra City


 


Program och utförlig information kommer att finnas direkt i din mobiltelefon. 
Här hittar du all information.


Härmed hälsar RAS och PreHospen dig som är verksam inom ambulanssjukvård, larmcentral samt akutsjukvård inom landsting/region, primärvård och kommun varmt välkommen till Scandic Infra City och Ambulans2019PreHospen den 2-3 april 2019.